NIEUWE STEIGERS PASSANTENHAVEN KOUDUM

Voor de nieuwe passantenhaven van Koudum heeft Bouwbedrijf Bergstra de nieuwe sloepensteigers gerealiseerd.